WSPARCIE UDZIELONE Z FUNDUSZY NORWESKICH I FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII LIECHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH
Wszystkie #zajezdniaSTART Aktualności Bez kategorii Centrum Historii Zajezdnia FIlm Konferencja prasowa Partnerzy Projekt Spot Świadkowie Historii (więcej)
Jan Miodek
21 grudnia 2015

Biogram: Jan Miodek urodził się w 1946 roku w Tarnowskich Górach. W 1963 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim, po obronie pracy magisterskiej „Nazwy miejscowe kulturalne typu Środa, Piątek, Wola, Osiek” zaproponowano mu staż asystencki w tamtejszej katedrze języka polskiego. Od 1968 obecny na łamach wrocławskiego dziennika „Słowo Polskie”, gdzie prowadzi rubrykę Rzecz o języku, zaś od […]

Krzysztof Migoń
17 grudnia 2015

Biogram: Krzysztof Migoń urodził się w 1940 roku pod Częstochową. W roku 1953 wraz z rodzicami przybył do Wrocławia, gdzie kontynuował naukę. W 1957 roku rozpoczął studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach pozostał na uczelni na stanowisku asystenta, rozpoczął prace nad doktoratem pod kierunkiem profesora Karola Głombiowskiego, która ostatecznie ukazała się pod tytułem “Recepcja […]

Alicja Szastyńska – Siemion
16 grudnia 2015

Biogram: Alicja Szastyńska-Siemion urodziła się w 1935 r. profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Wybitna znawczyni starożytności i mitologii.     Nagrania: […]

Ludwik Turko
16 grudnia 2015

Biogram: Ludwik Turko urodził się 17 lutego 1944 w Akmolińsku (w ZSRR). W 1966 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskiwał następnie stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 2007 tytuł profesora nauk fizycznych. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo związany z Instytutem Fizyki Teoretycznej UWr, gdzie […]

o. dr Józef Puciłowski OP
14 grudnia 2015

Biogram: Józef Puciłowski OP urodził się w 1939 roku w rodzinie polsko-węgierskiej w Paks (Węgry). Po wojnie wraz z rodzicami przyjechał do Polski, by w 1947 r. osiedlić się najpierw we wsi Czernica, później w Jeleniej Górze. Tam  uczęszczał do szkoły i zdał w 1957 r. maturę w Liceum im. Stefana Żeromskiego. W 1958 r. […]

Zbigniew Kwaśny
14 grudnia 2015

Biogram: Zbigniew Kwaśny urodził się 15 czerwca 1930 w Cieszanowie. Po zakończeniu II wojny światowej osiedlił się z rodzicami we Wrocławiu, gdzie po uzyskaniu matury podjął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1954 roku uzyskał tytuł magistra a następnie podjął pracę naukową w Katedrze Historii Gospodarczej na swojej macierzystej uczelni. W trakcie swojej kariery naukowej uzyskał kolejno stopnie naukowe: doktora, doktora habilitowanego, a w 1984 profesora zwyczajnego. W latach 1972–1995 […]

Edward Czapiewski
14 grudnia 2015

Biogram: Edward Czapiewski urodził się w 1946 r. w Zalesiu koło Włocławka. Studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1971 r. w latach 1971 -1972 pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1972 do 2006 roku pracowała w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie napisał i obronił doktorat (1982 r.) oraz habilitację (2001 r.). Był […]

Adam Jezierski
14 grudnia 2015

Biogram: Adam Jezierski urodził się 5 lutego 1948 w Kaliszu. Studiował chemię na Uniwersytecie Wrocławskim, którą ukończył w 1970 roku. Z tą uczelnią związał swoją karierę naukową, w 1955 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Na uniwersytecie Wrocławskim piastował również szereg różnych funkcji był m. in. prodziekanem ds. nauki wydziału chemii. Jest kierownikiem Zespołu Zastosowań Strukturalnych EPR, nauczycielem akademickim. Od […]

Janusz Degler
30 listopada 2015

Biogram: Janusz Degler urodził się przed II wojną światową w Sosnowcu. Wojnę przeżył w okolicach Częstochowy, po czym udał się na tzw. ziemie zachodnie. Wraz z rodziną osiadł w Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwent V LO we Wrocławiu. W l. 50. podjął studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie pracował przez chwilę w Ossolineum, po czym został asystentem […]

Jacek Łukasiewcz
30 listopada 2015

Biogram: Jacek Petelenz – Łukasiewicz, poeta, prozaik, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Urodził się we Lwowie w 1934 r. Tam też przeżył czas dzieciństwa i wojny. Po 1945 r. osiadł w Lesznie, skąd udał się na studia polonistyczne do Wrocławia. Ukończył je w 1955 r., pracę magisterską pisząc u prof. Tadeusza Mikulskiego. W kolejnych latach pracował […]

Akceptuję

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.